Home
Contact Us Contributors Activities Hooshang Golshiri About
 بنياد نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيری را با اعلام برترين آثار داستانی منتشر شده در سال 1379 برگزار كرد.

پس از انتشار عمومی فراخوان برای ارسال كتاب، 51 اثر واجد شرايط اعلام شده- 12 رمان، 9 رمان اول، 15 مجموعه داستان، و 15 مجموعه داستان اول- برای بررسی به داوران منتخب بنياد ارائه شد:

 كورش اسدی، داستان‌نويس و منتقد؛ علی‌محمدحق‌‌شناس، زبان‌شناس ومنتقد؛ عبدالعلی عظيمی، شاعر و منتقد؛ ليلی گلستان، مترجم.

 

داوران به آثار از سه وجه امتياز دادند:

زبان اثر، شامل سلامت زبانی، كار زبانی، نوآوری در سبك

ساختار و فرم، شامل فضاسازی و موقعيت، شخصيت‌پردازی، كار با زمان، طرح و توطئه، كشش و تعليق، توفيق در كشف و نو‌‌‌آوری در ساختار و فرم روايی، آغاز، پايان، نظرگاه- راوی

مضمون، شامل انديشه و تخيل

رمان

درخت انجير معابد، احمد محمود، انتشارات معين
نامزدهای دريافت جايزه: شهری كه زير درختان سدر مرد، خسرو حمزوی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان; اسفار كاتبان، ابوتراب خسروی، نشر قصه و انتشارات آگاه

مجموعه داستان

تمام زمستان مرا گرم كن، علی خدايی، نشر مركز
نامزدهای دريافت جايزه: دلقك به دلقك نمی‌خندد، حسن بنی‌عامری، انتشارات نيلوفر؛ جايی ديگر، گلی ترقی، انتشارات نيلوفر؛ دوباره از همان خيابانها، بيژن نجدی، نشر مركز

رمان اول

انگار گفته بودی ليلی، سپيده شاملو، نشر مركز
در اين بخش تنها همين اثر به دور نهايی راه يافت.

مجموعه داستان اول

در گريز گم می‌شويم، محمدآصف سلطانزاده، نشر آگه (مجموعهُ شهرزاد)
نامزدهای دريافت جايزه: بوی تلخ قهوه، سعيد عباسپور، انتشارات نقش خورشيد؛ پشت حصير، محمد رضا گودرزی، نشر رسانش

  داوران تك داستان‌هايی را نيز كه به نظر آنها در مجموعه داستان‌‌ها درخششی خاص داشت برگزيدند. اين داستان‌‌ها كه در مجموعهُ "نقش 79 "منتشر شده است، عبارت‌اند از:

"ظهر تابستان"، قباد آذرآيين، از مجموعهُ شراره بلند، انتشارات دارينوش
"دلقك به دلقك نمی‌خندد" و "باز هم غريبه آمد"، حسن بنی‌عامری، از مجموعهُ دلقك به دلقك نمی‌خندد، انتشارات نيلوفر

"انار بانو و پسرهايش"، "بزرگ بانوی روح من" و "درخت گلابی"، گلی ترقی، از مجموعهُ جایی ديگر، انتشارات نيلوفر
"شب در نخلستان"، صمد طاهری، از مجموعهُ سنگ و سپر، انتشارات ماریه
"ساعت هشت و ده دقیقه" و "كاش یاسمن در زمستان می‌‍مرد"، سعید عباسپور، از مجموعهُ بوی تلخ قهوه، انتشارات نقش خورشید
"كجایی ؟"، محسن فرجی ، از مجموعهُ یازده دعای بی استجابت، انتشارات ماریه

"پشت حصیر"، محمد‌رضا گودرزی، از مجموعه‌ای به همین نام، انتشارات رسانش
"دوباره از همان خیابان‌ها"، "مرثیه‌ای برای چمن" و "یك سرخپوست در آستارا"، زنده‌یاد بیژن نجدی، از مجموعهُ دوباره از همان خیابان‌‌ها، نشر مركز
"ای كاش می‌شد كه ..."، اروشا نصرت، از مجموعهُ از لامكان تا این مكان، نشر فرزان
"دوتا نقطه"، پیمان هوشمندزاده ، از مجموعه‌ای به همین نام، انتشارات آرویج

 مراسم اهدای نخستین دورهُ جایزهُ هوشنگ گلشیری روز 25 آبان 1380، در مجموعهُ فرهنگی - هنری تهران، برگزار شد. پگاه احمدی مجری برنامه بود. برندگان جوایز خود را از مهدی سحابی، فرزانه طاهری، علی‌اشرف درویشیان، لیلی گلستان دریافت كردند. احمد محمود پس از دریافت جایزهُ خود، وجه نقدی جایزه را به بنیاد اهدا كرد. تندیس‌‌های جايزه هدیهُ فریده لاشايی به بنیاد بود، به طراحی و اجرای اين هنرمند. طراح پوستر و بروشور جايزه ساعد مشكی بود. پيمان هوشمندزاده عكس‌‌های خود را از مراسم در اختيار بنياد گذاشت. در پايان مراسم، كتاب‌های نامزدها و برندگان جایزه برای فروش عرضه شد.

داستان‌نويس گرامی
آقای احمد محمود
هیئت داوران نخستین دورهُ جایزهُ هوشنگ گلشيری رمان درخت انجیر معابد را به دلیل:

 • پرداختن به گذشته‌ای كه نمی‌گذرد و هر بار به شكل و شمايلی- گاه مدرنیسمی  پوشالی و گاه پرستش خرافه- تكرار می‌شود؛

 • آفرینش جغرافیایی خيالی و مبتنی بر رئالیسمی زنده و جزئی‌نگر و درخشان

 • زبان شتابان و رنگين و تصويری كه جهانی پريشان و معلق ميان گذشته و حال را  رام خود كرده است؛

بهترين رمان سال1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غنای ادبيات داستانی فارسی بيفزاييد.


داستان‌نويس گرامى
آقاى على خدايى
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيرى مجموعه داستان تمام زمستان مرا گرم كن را به دليل:

 • خلق داستان از مضامينى به ظاهر ناداستان

 • زبانى صاف و سالم در خور درونمايه و فضاى داستان‌ها

 • خلق انسان‌‌هاى شهرى معاصر، آدم‌‌های شناختنى، بى ‌‌هيچ گزافه‌اى

 • توفيق در خلق متن‌هاى باز و تفسيرپذيرى كه خواننده را به مشاركت در خلق داستان‌مى كشاند

 • ايجاد رابطه‌اى درست بين درونمايه و زبان و شكل؛

بهترين مجموعه داستان سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غناى ادبيات فارسى بيفزاييد.


داستان‌نويس گرامی
خانم سپيده شاملو
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيری رمان انگار گفته بودی ليلی را به دليل:

 • برخورداری از طرح داستانی تازه با بهره‌گيری از تكنيك های بديع و مناسب در قالب  ساختاری خوش‌و منسجم

 • پرداختن به مضمونی نو و كم كاويده در فضاهای جامعهُ شهری معاصر ايران

 • بهره‌گيری از زبانی زنده و سالم و پرشتاب كه با طرح و مضمون و ساختار داستان رابطه‌ای اندام‌وار دارد؛ 

  بهترین رمان اول سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غنای ادبيات داستانی فارسی بيفزاييد.


 

داستان‌نويس گرامی
‌آقای محمدآصف سلطانزاده
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيری مجموعه داستان در گريز گم می‌شويم را به دليل:

 • زبان فارسی زندهُ امروز كه با واژه‌های محلی فضای غريب داستان‌ها را خلق كرده است؛

 • زيبايی بی‌پيرايهُ شكل

 • درونمايهُ تاثير‌گذار و هول‌انگيز كه به مدد شكل ساده و زبانی به دور از تصنع فاجعه‌آميز‌تر شده است؛ 

بهترين مجموعه داستان اول سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غنای ادبيات داستانی فارسی بيفزاييد.

 
Top